МИЗЕС МОНГОЛ

“Мизес Монгол” нь хязгаарлагдмал төр, хувь хүний эрх чөлөө, чөлөөт зах зээлийн эдийн засаг, ардчиллын үндсэн зарчмуудыг бусдад таниулах, сурталчлах, дэмжих үндсэн зорилготойгоор байгуулагдсан ашгийн бус байгууллага юм.

Үндсэн зорилгынхоо хүрээнд “Мизес Монгол” ТББ-аас Австрийн эдийн засгийн сургуулийн онолыг нийтэд заах, түгээх үүднээс mises.mn сайтыг эрхлэн гаргаж байна.

Leave a Reply