quote-free-market-capitalism-is-a-network-of-free-and-voluntary-exchanges-in-which-producers-murray-rothbard-57-18-03

Чөлөөт зах зээл

“Чөлөөт зах зээл” гэдэг нь нийгмийн амьдралд тохиолдох маш олон төрөл хэлбэрийн арилжаа, гүйлгээ, солилцоо зэргийг бүхэлд нь хамрах өргөн…

Цааш унших