rome-lwr

Бид ромчууд уу?

Тусламж, тэтгэлэгт олгох хэдэн сая доллар. Зогсолтгүй өсөх улсын өр төлбөр. Төв банкинд төвлөрсөн их эрх мэдэл. Улсын сан хөмрөгөөс…

Цааш унших
quote-free-market-capitalism-is-a-network-of-free-and-voluntary-exchanges-in-which-producers-murray-rothbard-57-18-03

Чөлөөт зах зээл

“Чөлөөт зах зээл” гэдэг нь нийгмийн амьдралд тохиолдох маш олон төрөл хэлбэрийн арилжаа, гүйлгээ, солилцоо зэргийг бүхэлд нь хамрах өргөн…

Цааш унших